menu
strona główna
poczta przez www
 
stowarzyszenie
statut
zarząd
działania
konto
 
sieć osiedlowa
ogłoszenia TECH
o sieci
regulamin
pomoc techniczna
statystyki
użytkownicy
KATALOG WWW
FORUM
   
szybki kontakt
administrator
stowarzyszenie
webmaster
Zarząd stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wspierania Internetu
"marymont.pl"

z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Gwiaździstej 31/154,

zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000145575
Regon: 015320345
NIP: 118-16-93-437

Stowarzyszenie działa od: 31.12.2002

Adam Stolarski

Funkcja:
Prezes Zarządu

email:
A.Stolarski@marymont.pl

 

Piotr Podłowski

Funkcja:
Wiceprezes Zarządu

email:
P.Podłowski@marymont.pl

 

Antoni Sułek

Funkcja:
członek Komisji Rewizyjnej

email:
A.Sulek@marymont.pl

Antoni Sułek jest profesorem socjologii oraz miłośnikiem okolicznego ptactwa.

Danuta Szczepańska - Wasersztrum

Funkcja:
członek Komisji Rewizyjnej

email:
D.Szczepanska-Wasersztrum@marymont.pl