menu
strona główna
poczta przez www
 
stowarzyszenie
statut
zarząd
działania
konto
 
sieć osiedlowa
ogłoszenia TECH
o sieci
regulamin
pomoc techniczna
statystyki
użytkownicy
KATALOG WWW
FORUM
   
szybki kontakt
administrator
stowarzyszenie
webmaster
   

 

 

 

 

Spis / Pliki

1. Sieć

2. Prawa i obowiązki Administratora

3. Prawa i obowiązki Użytkownika

4. Przyłączenie do sieci

5. Odłączenie od sieci

6. Zmiany w regulaminie

Regulamin do pobrania (NOWY)
dokument word
  Jak dokonywać płatności za internet ?

Regulamin sieci osiedlowej "marymont.pl"
       1. Sieć
1.1 Siecią zarządza
Administrator Adam Stolarski.
1.2 Stowarzyszenie Wspierania Internetu "marymont.pl" zrzesza wszystkich Użytkowników sieci i jest dalej nazywane Stowarzyszeniem.
1.3 Cały sprzęt zapewniający działanie sieci jest własnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem karty sieciowej, która przechodzi na własność użytkownika.
1.4 Sieć istnieje po to, aby umożliwić Użytkownikom dostęp do zasobów Internetu.
1.5 Niekomercyjny charakter sieci oraz zasada dobrowolności działań Administratora powodują, że żaden z Użytkowników nie ma prawa wysuwać indywidualnych żądań i roszczeń wobec Administratora. Żądania i roszczenia takie traktowane są jako roszczenia wobec wszystkich pozostałych Użytkowników.
do góry
 

 

       2. Prawa i obowiązki Administratora
2.1 Sprawuje techniczny i organizacyjny nadzór nad siecią, ale tylko w ramach wolnego czasu, gdyż nie czerpie on z tego tytułu żadnych korzyści.
2.2 Administrator może korzystać z zasobów sieci i nie musi uiszczać żadnych opłat.
2.3 Ma obowiązek w razie awarii zgłoszenia problemu providerowi lub TP S.A. i upominanie się o jak najszybsze naprawienie.
2.4 Ma obowiązek informowania (z wyprzedzeniem - o ile to możliwe) Użytkowników sieci o ewentualnych pracach w sieci i przerwach w transmisji.
2.5 Ma obowiązek pomocy nowo przyłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do korzystania z zasobów sieci, ale Użytkownik musi posiadać wystarczający do tego komputer (sprawny technicznie).
2.6 Nie jest odpowiedzialny za różnego rodzaju dewastacje, przyczyny losowe i rzeczy niezawinione przez niego, a koszty z tymi zdarzeniami pokrywa Stowarzyszenie ze swoich funduszy.
do góry
   
       3. Prawa i obowiązki Użytkownika
3.1 Użytkownik nie ma prawa czegokolwiek żądać od Administratora, ponieważ nie jest on jego pracownikiem, a cała sieć działa na zasadzie współpracy.
3.2 Ma obowiązek stosować się do poleceń Administratora związanych z eksploatacją sieci.
3.3 Użytkownik ma obowiązek dbać o swoje przyłącze do sieci (karta sieciowa oraz kabel w mieszkaniu ze skrzynką włącznie), obowiązek przeciwnym wypadku może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami.
3.4 Ma obowiązek odbierać regularnie pocztę związaną z siecią i zaglądać na stronę WWW sieci.
3.5 Użytkownik ma prawo do głosowania z głosem równym 1.
3.6 Użytkownik ma obowiązek informowania Administratora o spowodowanych przez siebie awariach w sieci.
3.7 Użytkownik nie ma prawa działać na szkodę sieci.
3.8 Użytkownik może umieszczać na serwerze własną niekomercyjną stronę.
3.9 Użytkownik ma obowiązek właściwego dbania o ochronę antywirusową w sieci, a komputer powinien być odpowiednio uziemiony.
3.10 Instalację okablowania w mieszkaniu użytkownik wykonuje we własnym zakresie.
3.11 Ma obowiązek godnie reprezentować sieć na zewnątrz.
3.12 Ma obowiązek pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów i nie ingerować w czyjeś konto.
3.13 Użytkownik nie może obarczać Administratora winą za trudności w dostępie do Internetu, wynikłe z powodu złego funkcjonowania łącz niezależnych od Administratora.
3.14 Zabrania się udostępniania swojego konta osobom trzecim oraz wykorzystywania swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym.
do góry
 

 

        4. Przyłączenie do sieci
4.1 Przyłączenie do sieci jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do Stowarzyszenia i uiszczeniu opłaty instalacyjnej na rzecz Stowarzyszenia.
4.2 Do sieci można się przyłączyć, jeśli jest to tylko możliwie technicznie w czasie odpowiadającym zarówno Administratorowi jak i Użytkownikowi.
4.3 Przy podłączaniu kolejnego komputera u Użytkownika będącego już w sieci, opłaty wzrastają o 50%.
4.4 Przyłączenie ponowne po tymczasowym odłączeniu (złamanie punktów regulaminu) jest możliwe od kolejnego miesiąca.
do góry
   
        5. Odłączenie od sieci
5.1 Odłączenie od sieci może nastąpić w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik został wykluczony z członkostwa w Stowarzyszeniu lub złamał którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
5.2 Odłączenie od sieci w trybie normalnym jest poprzedzone miesięcznym okresem wypowiedzenia.
do góry
   
      6. Zmiany w regulaminie
6.1 Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone w wyniku głosowania wśród Użytkowników sieci, ale Administrator może się z nimi nie zgodzić dla dobra sieci.
6.2 Aby uchwalić poprawkę wystarczy 2/3 głosów wszystkich Użytkowników sieci. Przyjmuje się, że Użytkownicy, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu wyrazili zdanie większości.
6.3 Aktualny regulamin będzie dostępny stale na stronie WWW.
do góry